ประมวลภาพกิจกรรม

เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา

28 กรกฎาคม 2566

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และ พสกนิกรชาวไทยสืบไป

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ อาคารโดม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ 

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖


ทดสอบกลางปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

28-29 กันยายน 2566